Ako kvalitatívny prieskum súvisí s marketingom? Pozrite sa na ukážky z praxe 

Máte pocit, že vaše produkty alebo služby neoslovujú dostatok zákazníkov? Možno je problém iba v tom, že svoj biznis neprezentujete vo svetle reálnych potrieb a problémov, ktoré rieši vaša cieľová skupina zákazníkov a ktoré sú hlavným impulzom pre nákup.

Inak povedané, možno svoje produkty alebo služby nepredstavujete ako (jediné) riešenie reálnych problémov väčšiny vašich zákazníkov, ale v dobrej viere sa spoliehate na svoju intuíciu a skúsenosti bez jasných dát od vašej klientely.

V takomto prípade väčšinu zákazníkov vaše produkty alebo služby neoslovia, nakoľko neprezentujete riešenie, ktoré hľadajú.

A teraz si predstavte situáciu, že by ste na vašej webovej stránke, v kampani, na bilborde či v príspevkoch na sociálnych sieťach rozprávali jazykom vašich (potenciálnych) zákazníkov o ich problémoch, ktoré ste zistili z kvalitatívneho marketingového prieskumu. Vaši zákazníci sa s vaším biznisom stotožnia, zaujmete ich a budú ochotnejší otvoriť svoje peňaženky.

Na príkladoch z praxe vám ukážeme, ako viete využiť dáta z prieskumu naprieč celým vaším marketingom.

Projekt č. 1

Ukážka č. 1: Kvalitatívny marketingový prieskum

V prieskume sme zistili, že jedným z prínosov oproti konkurencii podľa dlhodobých zákazníkov nášho klienta je starostlivosť. S hodnotou starostlivosti, ktorú klient dovtedy vo svojom marketingu neprezentoval, sme začali pracovať ďalej.

Na obrázku môžete vidieť graf znázorňujúci autentické odpovede dlhodobých zákazníkov klienta vyjadrené v percentách na otázky, ktoré sa týkali porovnania s konkurenciou.

Ukážka č. 2: Ako sme dáta využili v marketingovej stratégii

Vyššie uvedenú informáciu z kvalitatívneho marketingového prieskumu sme využili v marketingovej stratégii, ktorá je základom účinného marketingu značky.

Hodnotu starostlivosti sme jasne zadefinovali a určili, ako sa prejavuje v praxi.

Na obrázku nižšie môžete vidieť aj ďalšie hodnoty, ktoré sme zadefinovali a špecifikovali na základe prieskumu.

Ukážka z marketingovej stratégie klienta, v ktorej môžete vidieť zadefinovanú hodnotu starostlivosti na základe kvalitatívneho prieskumu.

Ukážka č. 3: Ako sme dáta využili v marketingovej stratégii

Na základe hodnoty starostlivosti sme zadefinovali jeden z dvoch archetypov klienta, ktorým je opatrovateľ.

Tento archetyp následne určoval jednotnú marketingovú komunikáciu klienta, ktorá sa prejavovala v kampaniach, na webe či sociálnych sieťach.

Ukážka z marketingovej stratégie, v ktorej sme dokázali určiť archetyp klienta na základe dát z prieskumu.

Ukážka č. 4: Ako sme dáta využili na webe

Hodnotu starostlivosti sme vyjadrili v textoch aj na pristávacej stránke kampane a prezentovali ju ako jeden z kľúčových benefitov služby klienta.

Konkretizovanie hodnoty starostlivosti klienta na webovej stránke.

Hodnota starostlivosti na webe v reklamných textoch podporená číslami.

Projekt č. 2

Ukážka č. 1: Kvalitatívny marketingový prieskum

Kvalitatívny marketingový prieskum prináša možnosť pýtať sa (potenciálnych) klientov otvorené otázky a získať tak ucelenejší obraz o ich názoroch. V tomto projekte sa výhody tohto typu prieskumu ukázali v plnej kráse.

Od jedného zo zákazníkov nášho klienta sme získali zaujímavý podnet: „Investovanie bolo pre mňa ako španielska dedina. Kurz mi ozrejmil veľa vecí.“

Keďže mnoho ľudí z cieľovej skupiny zákazníkov klienta rieši rovnaký problém, túto mimoriadne hodnotnú informáciu sme okamžite využili v nasledujúcich marketingových aktivitách, a to takmer v pôvodnom znení.

Prieskum nám umožnil použiť autentické výpovede zákazníkov v ďalších marketingových aktivitách klienta, ako napríklad v stratégii, kampani a na webovej stránke.

Ukážka č. 2: Ako sme dáta využili v kampani

Myšlienku respondenta (Investovanie bolo pre mňa ako španielska dedina.), vystihujúcu pocity mnohých ďalších zákazníkov, sme použili aj v marketingovej kampani.

Využitie myšlienky z kvalitatívneho marketingového prieskumu v kampani.

Ukážka č. 3: Kvalitatívny marketingový prieskum

V prieskume sme sa účastníkov pýtali aj na ich investičné ciele. Väčšina označila ako svoj investičný cieľ finančnú slobodu. Rozhodli sme sa, že s touto informáciou budeme pracovať ďalej.

Graf znázorňujúci investičné ciele účastníkov prieskumu. Najrozšírenejšiu odpoveď sme využili v marketingu nášho klienta.

Ukážka č. 4: Ako sme dáta využili na webe klienta

Informáciu o investičnom ciele väčšiny účastníkov prieskumu sme využili v jednom z najdôležitejších nadpisov celého webu.

Webová stránka klienta, na ktorej je v reklamných textoch spomenutý aj investičný cieľ väčšiny respondentov kvalitatívneho prieskumu.

Projekt č. 3

Ukážka č. 1: Kvalitatívny marketingový prieskum

Jedna z našich otázok v prieskume bola zameraná na vnímanie firmy klienta z pohľadu emócií. Chceli sme vedieť, čo respondentom napadne ako prvé v súvislosti s firmou klienta.

Skloňovali sa výrazy ako „živé farby, smiech, zábavný dizajn, zábava, funky“.

Tieto informácie nám pomohli dať marketingu klienta správne smerovanie.

Odpovede niektorých respondentov prieskumu na otázku týkajúcu sa vnímania firmy klienta z pohľadu emócií.

Ukážka č. 2: Ako sme dáta využili na webe klienta

Ako môžete vidieť, webová stránka klienta je veľmi živá, obsahuje slovné hračky a slová vyjadrujúce zábavu, živosť a energiu, ktoré pociťujú zo spolupráce zákazníci klienta.

Všimnite si taktiež striedanie farieb v texte, ktoré navodzuje atmosféru zábavy už na prvý pohľad.

Ukážka dizajnu webu plného energie a radosti.

Všimnite si slovné hračky a striedanie farieb písma podporujúce zábavný charakter značky.

Slovná hračka pre navodenie pocitu zábavy na webe.

Záver

Kvalitatívny marketingový prieskum je nevyhnutným základom pre marketingovú stratégiu a funkčný marketing.

Bez znalosti relevantných informácií od cieľovej skupiny zákazníkov by váš marketing nepoháňali argumenty a dáta, ale iba dohady. A tie sa často mýlia.

Hľadáte kvalitný marketing na mieru pre vašu firmu? Prinesieme systém do marketingu aj vám.