Ako vyzerá marketingová stratégia od reklamnej agentúry?

marketingová stratégia

Máte pocit, že robíte (online) marketing „halabala“, bez systému? Spoliehate sa na svoju intuíciu, ktorá vás často stojí čas a nemalé peniaze? Existuje však účinné riešenie – marketingová stratégia. Bez nej nebude vaša firma dlhodobo dosahovať také výsledky, aké očakávate.

Marketingová stratégia firmy je opakom systému pokus-omyl, v ktorom dlhodobý úspech vašej značky nemáte úplne pod kontrolou. Má zmysel nielen pri offline, ale aj online marketingu. Pozrime sa, aká je jej definícia v ľudskej reči.

Čo znamená (online/offline) marketingová stratégia?

Ide zjednodušene o návod, podľa ktorého budete kedykoľvek vedieť, ako máte v (online/offline) marketingu postupovať. Marketingová stratégia definuje vašu značku vo všetkých smeroch. Obsahuje kľúčové informácie o vašom brande, produkte či vašich zákazníkoch. Vďaka nej viete uvedomelo plánovať marketingové aktivity, ktoré prinesú výsledky.

Takto už viac nebudete musieť skúšať, či bude fungovať reklama na Facebooku, Instagrame alebo LinkedIn. Alebo hádať, či je efektívne prezentovať vašu značku na bilborde na D1 alebo na citylighte na autobusovej zastávke na rušnej ulici. Jednoducho sa na ňu pozriete a ihneď budete vedieť, ktoré marketingové kanály vám môžu priniesť najväčšie ovocie.

Je toho oveľa viac, ale o tom až nižšie.

Výhody marketingovej stratégie

 1. Budete presne vedieť, kto je vaša cieľová skupina. Vaším zákazníkom nie je „každý“. Sú to muži vo veku 30 – 60 rokov, ktorí sa radi starajú o svoju záhradu? Alebo top manažérky žijúce v mestách, ktoré chcú vyzerať na obchodných stretnutiach reprezentatívne? Marketingová stratégia vám ukáže, kto je váš ideálny zákazník. 
 2. Poznáte skutočné potreby vašich zákazníkov. Marketingová stratégia je založená na dátach. V tomto prípade na prieskume vašej cieľovej skupiny zákazníkov. Iba od nich zistíte, aké problémy riešia v súvislosti s vaším produktom alebo službou. Na základe týchto dát môžete plánovať kampane, ktoré oslovia vášho ideálneho zákazníka.
 3. Reklamu cielite na konkrétny segment ľudí. Nebudú to „všetci“, ale možno tehotné ženy z bratislavského kraja, ktoré sa chcú starať o svoje telo. Prípadne menšie a stredné firmy, ktoré chcú dať svojmu marketingu systém (to je napríklad cieľová skupina Wisible). Takto budete mať z dlhodobého hľadiska menšie náklady na marketing. (Nebudete totiž vytvárať všeobecné reklamy cielené na všetkých.)
 4. Viete, ktoré marketingové kanály môžu fungovať. Na základe dát od vašich (potenciálnych) zákazníkov budete presne vedieť, kde sa vaša cieľová skupina (online aj offline) pohybuje. Nebudete preto vyhadzovať peniaze na neúčinné marketingové kanály. Ale naopak investujete tam, kde má vaša značka najväčšiu šancu uspieť.
 5. Nemusíte neustále plánovať a analyzovať. Dobrá marketingová stratégia vám dá návod, ako postupovať vo vašom marketingu. Nemusíte sa preto prácne zamýšľať nad týmto: čo, kde a pre koho. Stačí už iba realizovať konkrétne nápady na kampane.

Marketingová stratégia firmy od Wisible

Dobrá marketingová stratégia nie je dokument na päť strán, ktorý o pár mesiacov vyhodíte. Ide o jednorazovú investíciu, ktorá sa vám bude mnohonásobne vracať počas života vašej značky. Aby mohla stratégia čerpať z konkrétnych dát, predchádza jej okrem iného aj prieskum cieľovej skupiny.

Pozrime sa na jednotlivé časti marketingovej stratégie od Wisible.

1) SWOT analýza

Ide o popis silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb, ktoré číhajú na vašu firmu na trhu. Cieľom je zistiť, aké benefity komunikovať vo vašom marketingu, na čo si dať pozor a ako vyniknúť medzi konkurenčnými značkami.

Príklad

swot analýza


2) Cieľová skupina zákazníkov

Dobrá marketingová stratégia obsahuje detailný popis vašich zákazníkov zo psychologického hľadiska. Takto budete mať prehľad o:

 • ich demografických údajoch (vek, pohlavie, zamestnanie, bydlisko, vzdelanie či príjem),
 • tom, kde trávia najviac času,
 • problémoch, ktoré riešia,
 • ich záujmoch.

Príklad

cieľová skupina

Na príklade si môžete všimnúť, že náš zákazník trávi čas na internete napríklad čítaním receptov, a preto sa môžeme zamerať na tzv. content (obsahový) marketing. Využiť môžeme vzdelávacie články, ktoré by sme propagovali na weboch s tematikou varenia vďaka platforme Strossle.

3) Analýza konkurencie

Hĺbková analýza konkurenčných firiem vám dá nový (nezaujatý) pohľad na váš biznis. Zistíte, ako robí marketing vaša konkurencia: čo komunikuje a aké marketingové kanály využíva na svoju propagáciu. Konkurenčná analýza ukazuje silné a slabé stránky iných značiek.

Na základe nej zistíme, v čom je vaša značka jedinečná (tzv. unikátny predajný argument) a napríklad aj to, ako využiť slabé stránky konkurencie vo váš prospech.

Príklad

konkurencia

Konkurenčná značka v tejto ukážke využíva influencera Jána Volka na podporu svojej služby. Pouvažovať nad verejne známou osobou pri propagácii svojej značky by sme preto mohli napríklad aj my. Taktiež môžeme klásť dôraz aj na jasné odlíšenie sa po vizuálnej stránke.

4) Positioning značky

Marketingová stratégia má ukázať hodnotu vašej značky v očiach vašich zákazníkov. Na základe dát z prieskumu a analýzy konkurencie budete napríklad presne vedieť:

 • prečo je váš produkt alebo služba dôležitá pre vašu cieľovú skupinu,
 • ako budovať dôveru u vašich potenciálnych zákazníkov,
 • ako sa jasne odlíšiť od konkurencie.

Príklad

positioning značky

Dobrý copywriter vám napríklad na základe dôvodov, prečo je váš produkt alebo služba dôležitá pre vašich cieľových zákazníkov, pripraví predajné texty. Také, v ktorých sa vaši potenciálni zákazníci nájdu a oslovia ich.

5) Hodnoty značky

Hodnoty určujú, kým ako značka ste. Ste starostliví alebo využívate svoje know-how na kreatívne riešenia, ktoré inšpirujú? Na základe pochopenia vašej misie a vízie vieme charakterizovať hodnoty vašej firmy. Tieto sa potom odzrkadľujú v tzv. archetype, ktorý sa nesie celým online aj offline marketingom vašej značky.

Príklad

hodnoty značky

Hodnota starostlivosti sa napríklad dominantne prejavuje v archetype Opatrovateľ (Caregiver).

6) Archetyp

Archetyp definuje vašu značku – jej podstatu. Urobí z vašej značky jedinečnú osobnosť, ktorá vás odlíši v dave ostatných firiem. Pomáha dlhodobo budovať silnú značku, ktorá je:

 • jedinečná,
 • konzistentná,
 • autentická.

Príklad

archetyp

Archetyp Jeden z nás komunikuje jazykom, ktorému rozumie každý. V žiadnom prípade nevyužíva odborné výrazy či lokálne vtipy, ktorým rozumie iba malá časť ľudí.

7) Tone of voice (tón komunikácie)

Tón komunikácie je spôsob, ako vašim zákazníkom komunikujete váš produkt alebo službu. Biznismenom sa teda budete prihovárať inak ako napríklad mamičkám na materskej.

Ovplyvňujú ho najmä:

 • hodnoty vašej značky (archetyp),
 • typ zákazníkov (cieľová skupina).

Príklad

hlas značky

Na príklade môžete vidieť naznačený spôsob komunikácie značky, ktorú vystihuje archetyp Jeden z nás.

8) DNA značky

Marketingová stratégia od Wisible obsahuje aj DNA značky, čo zahŕňa:

 • Reasons to believe. Ide o fakty, prečo vám majú zákazníci dôverovať a kupovať váš produkt alebo službu.
 • Points of difference. Predstavujú vlastnosti, ktorými sa odlišujete od konkurencie.
 • Points of parity. Uvádza atribúty, ktorými sa od konkurencie neodlišujete.
dna značky

Reasons to believe môžeme využiť ako podporu dôveryhodnosti nielen na webstránke značky, ale aj v jednotlivých marketingových kampaniach.

9) Model SEE-THINK-DO-CARE

Moderná online/offline marketingová stratégia akejkoľvek firmy by nemala zabúdať ani na známy model SEE-THINK-DO-CARE od Avinasha Kaushika. Tento model hovorí o tom, že váš marketing by sa nemal zameriavať iba na ľudí, ktorí chcú nakúpiť práve teraz. Mal by brať ohľad aj na dlhodobé budovanie povedomia.

Zjednodušene: Marketingový model See-Think-Do-Care rozdeľuje vašu cieľovú skupinu zákazníkov na segmenty podľa aktuálneho nákupného správania.

 1. Fáza SEE. Ľudia v tejto fáze vašu značku ešte nepoznajú. Reklamy cielite na najširšie publikum. Potrebujeme dosiahnuť, aby si ľudia váš brand zapamätali.
 2. Fáza THINK. V tomto kroku už ľudia vašu značku poznajú a vaše produkty či služby porovnávajú s konkurenčnými. Robia si „prieskum“, pretože niekedy v budúcnosti plánujú nakúpiť. Ide o potenciálnych zákazníkov, ktorí napríklad na webe prejavujú o váš produkt alebo službu záujem, no ešte neurobili konverziu.
 3. Fáza DO. V tejto fáze sa zameriavame na segment vašej cieľovej skupiny, ktorý chce nakúpiť práve teraz. Nie zajtra, o týždeň či päť mesiacov. Ale tu a práve teraz. Preto musíme využiť vhodné marketingové nástroje a psychológiu predaja tak, aby nakúpil práve u vás. Výborným marketingovým kanálom pre túto fázu je tzv. Google search reklama.
 4. Fáza CARE. Do tejto fázy zaraďujeme všetkých ľudí z vašej cieľovej skupiny zákazníkov, ktorí u vás nakúpili aspoň 2-krát. Ide o stálych zákazníkov, ktorí prinášajú do vašej firemnej pokladice najviac peňazí. Váš marketing musí v tejto fáze odpovedať na otázku:
  Akú hodnotu môžeme priniesť, aby sme si udržali zákazníkov?
see-think-do-care

Cieľom tohto modelu je priniesť hodnotu pre každého zákazníka v akejkoľvek fáze nákupného cyklu. Váš marketing by mal čo najrýchlejšie previesť ľudí z vašej cieľovej skupiny z fázy SEE do fázy CARE.

Marketingová stratégia od Wisible pretavuje model See-Think-Do-Care do praxe. Pomenúva konkrétne marketingové kanály v jednotlivých fázach nákupného cyklu na základe prieskumu cieľovej skupiny zákazníkov a analýzy konkurencie. Váš marketing bude vďaka tomu uvedomelý. Takto vybudujete silnú značku a vaše kampane zaujmú tých správnych ľudí.

Príklad

fáza care

Na obrázku môžete vidieť návrhy prinášajúce hodnotu lojálnym zákazníkom, ktorí tvoria základ prosperujúceho biznisu.

Záver

Veríme, že rozumiete hodnote, akú vám môže (dobrá) marketingová stratégia firmy priniesť. Ak nechcete robiť marketing „halabala“, ale chcete mu dať systém, budeme radi, ak sa na nás obrátite.

Jednotlivé časti marketingovej stratégie:

Hľadáte kvalitný marketing na mieru pre vašu firmu? Prinesieme systém do marketingu aj vám.