Vizuálna identita pre spoločnosť GEOTHERM

Vizuálna identita pre spoločnosť GEOTHERM

Vaša značka je to, čo vás odlišuje od
všetkých naokolo.

Dave Buck

firemne vozidla

Cieľ

Odborníci na vykurovanie z firmy GEOTHERM s 30+ rokmi skúseností a 3000+ inštaláciami nás oslovili s cieľom zlepšiť imidž značky tak, aby bola rozpoznateľnejšia. 

Naša Wisible komunikácia sa premietla do vizuálnej identity značky - od webu či brožúry až po cenovú ponuku a firemné autá.

Cieľ

Odborníci na vykurovanie z firmy GEOTHERM s 30+ rokmi skúseností a 3000+ inštaláciami nás oslovili s cieľom zlepšiť imidž značky tak, aby bola rozpoznateľnejšia. 

Naša Wisible komunikácia sa premietla do vizuálnej identity značky - od webu či brožúry až po cenovú ponuku a firemné autá.

firemne vozidla

Ako prebiehala spolupráca?

infografika priebeh spoluprace

Ciele

Zlepšiť imidž a rozpoznateľnosť značky

Pritiahnuť viac relevantných zákazníkov

Zvýšiť počet dopytov

uvodna analyza

Úvodná analýza

Najprv sme sa s klientom porozprávali o tom, čo firmu ženie vpred: Aká je ich misia a ako ju so svojimi zákazníkmi zdieľajú v praxi.

Následne sme zadefinovali kľúčové hodnoty, ktorými klient denno-denne žije. Z hodnôt sme určili archetyp značky a vytvorili marketingovú stratégiu.

Úvodná analýza

Najprv sme sa s klientom porozprávali o tom, čo firmu ženie vpred: Aká je ich misia a ako ju so svojimi zákazníkmi zdieľajú v praxi.

Následne sme zadefinovali kľúčové hodnoty, ktorými klient denno-denne žije. Z hodnôt sme určili archetyp značky a vytvorili marketingovú stratégiu.

uvodna analyza

Komunikácia hodnôt

Poznáme víziu a hodnoty firmy. No stále nie sme v cieľovej rovinke. Hľadáme vizuálny element, ktorý vystihuje hodnotu starostlivosti a ekológie. 

Našli sme ho - včelička. Je poctivá, starostlivá, spájame ju s ekológiou a stavia domovy - úle. K nej sme pridali element plástu. 

komunikacia hodnot

Komunikácia hodnôt

Poznáme víziu a hodnoty firmy. No stále nie sme v cieľovej rovinke. Hľadáme vizuálny element, ktorý vystihuje hodnotu starostlivosti a ekológie. 

Našli sme ho - včelička. Je poctivá, starostlivá, spájame ju s ekológiou a stavia domovy - úle. K nej sme pridali element plástu. 

komunikacia hodnot
vizualna identita

Identita

Riešime, ako vieme spojiť nové vizuálne elementy (včelička a plásty) s marketingovými materiálmi značky. 

Pre klienta sme navrhli nový vizuál polepu firemných áut, papierovej tašky, hrnčeka, baliaceho papiera či vizitiek. 

Identita

Riešime, ako vieme spojiť nové vizuálne elementy (včelička a plásty) s marketingovými materiálmi značky. 

Pre klienta sme navrhli nový vizuál polepu firemných áut, papierovej tašky, hrnčeka, baliaceho papiera či vizitiek. 

vizualna identita

Návšteva klienta

Spoluprácu sme rozvíjali ďalej. Navštívili sme klienta osobne a prišli s návrhom, ako premietnuť nové vizuálne elementy do ďalších firemných materiálov. 

Klienta sme inšpirovali a navrhli novú cenovú ponuku a brožúru. 

brozura

Návšteva klienta

Spoluprácu sme rozvíjali ďalej. Navštívili sme klienta osobne a prišli s návrhom, ako premietnuť nové vizuálne elementy do ďalších firemných materiálov. 

Klienta sme inšpirovali a navrhli novú cenovú ponuku a brožúru. 

brozura
facebook rubriky

Rozvíjanie nápadu

Aby sme zlepšili imidž a zvýšili povedomie o značke, potrebovali sme nové vizuálne elementy prepojiť s marketingovými kanálmi. 

Na facebooku a instagrame sme komunikovali hodnoty firmy pomocou včeličky. Vytvorili sme rubriky - Eko tipy, Novinky či GEOTHERM radí, v ktorých zahviezdila práve naša nová včelička. 

Rozvíjanie nápadu

Aby sme zlepšili imidž a zvýšili povedomie o značke, potrebovali sme nové vizuálne elementy prepojiť s marketingovými kanálmi. 

Na facebooku a instagrame sme komunikovali hodnoty firmy pomocou včeličky. Vytvorili sme rubriky - Eko tipy, Novinky či GEOTHERM radí, v ktorých zahviezdila práve naša nová včelička. 

facebook rubriky

Zlepšovanie imidžu

Otázka znela: ako vyvolať emóciu, ktorá zlepší imidž značky a predstaví ju novým ľuďom? 

Súťažou. Navrhli sme eko hrnčeky so včeličkou. Ona a hrnček vyjadrujú hodnoty značky v praxi - starostlivosť a ekológiu. Vizuálne dávame najavo, kým reálne sme.

geotherm hrncek

Zlepšovanie imidžu

Otázka znela: ako vyvolať emóciu, ktorá zlepší imidž značky a predstaví ju novým ľuďom? 

Súťažou. Navrhli sme eko hrnčeky so včeličkou. Ona a hrnček vyjadrujú hodnoty značky v praxi - starostlivosť a ekológiu. Vizuálne dávame najavo, kým reálne sme.

geotherm hrncek
Geotherm pozicie

Nová kampaň

Nakoniec sme využili nové vizuálne elementy aj v kampani na nábor inštalatéra a koordinátora.

Vymysleli sme koncept včeličky - inštalatérky. S týmto prvkom môžeme pracovať v akýchkoľvek ďalších kampaniach. 

Nová kampaň

Nakoniec sme využili nové vizuálne elementy aj v kampani na nábor inštalatéra a koordinátora.

Vymysleli sme koncept včeličky - inštalatérky. S týmto prvkom môžeme pracovať v akýchkoľvek ďalších kampaniach. 

Geotherm pozicie

Aké výsledky sme priniesli?

Zjednotili sme vizuálnu komunikačnú stratégiu

Znížili sme cenu za preklik FB kampane z 0,23 € na 0,10 €

Dostali sme značku k novým ľuďom cez nové vizuálne prvky

Ukážky výsledkov našej práce

geotherm materialy
materialy
ukazky prac geotherm

Chcete niečo podobné?

Naši klienti