Marketingová stratégia

Marketingová stratégia

Stratégia je váš kompas na ceste k zákazníkovi. 

Strácate sa v marketingu pre svoju firmu?

Máte firmu už pár rokov. Darí sa vám, ale viete, že to stále nie je ono, že je tam nevyužitý potenciál trhu. Chceli by ste viac klientov, byť známejší. Máte pocit, že marketing by sa dal robiť aj lepšie, ale stále tápete ako? Možno ste vyskúšali na marketing freelancera, neskôr interného marketéra. Skúšali ste nejaké reklamy na Googli, využívate aj Facebook, ale nedosahujete výsledky, aké chcete?

Zrejme aj vám chýba hlavná esencia, tak ako väčšine malých a stredných firiem.

Marketingová stratégia

Prečo je taká potrebná? Lebo bez nej nerobíte systematický marketing a nedosahujete plný potenciál vašej firmy. Ako dom musí mať pevné základy a múry, aj vy potrebujete mať jasnú marketingovú stratégiu, aby sa od nej mohli odvíjať všetky ostatné aktivity, nie opačne. Aby ste raz mohli zbierať plody zo svojej záhradky.

Marketingová stratégia

Prečo je taká potrebná? Lebo bez nej nerobíte systematický marketing a nedosahujete plný potenciál vašej firmy. Ako dom musí mať pevné základy a múry, aj vy potrebujete mať jasnú marketingovú stratégiu, aby sa od nej mohli odvíjať všetky ostatné aktivity, nie opačne. Aby ste raz mohli zbierať plody zo svojej záhradky.

Prečo vám dobre postavená stratégia vie ušetriť čas a peniaze?

  • Pretože si vyložíte karty na stôl a zistíte, kde je vaša pozícia na trhu a čo je vaša ozajstná výhoda, na ktorej môžete stavať;
  • pretože si prestanete myslieť, že vaším zákazníkom je každý. Už nebudete vyhadzovať peniaze na reklamu pre všetkých a začnete cieliť presne, a tým aj efektívne využívať a šetriť finančné zdroje;
  • spoznáte, čo naozaj trápi vašu cieľovú skupinu, a prestanete si robiť nesprávne domnienky. Marketing funguje, ak viete, s kým komunikujete, hovoríte zrozumiteľne a na správnych kanáloch;
  • začnete byť konzistentní a vašim zákazníkom bude jasné, kto ste a čo od vás môžu čakať. Ak je vašou hodnotou starostlivosť, budete ju uplatňovať neustále, nielen vtedy, keď to bude marketingový trend. Môžete meniť marketingové upútavky, reklamy a kampane, ale musí to byť v súlade s tým, kto ste;
  • prirodzene si budete budovať značku a odlíšite sa od konkurentov.

Našli ste sa v týchto bodoch? Aj vy potrebujete zaviesť systém vo vašom marketingu?

Napíšte nám a o váš marketing bude postarené.

Čo obsahuje marketingová stratégia:

  • definujeme si ciele vašej firmy – čo spolu chceme dosiahnuť,
  • produkt/služba – aké sú vaše odlišnosti, výhody a ako to pretavíme do komunikácie,
  • zákazník – kto konkrétne je vaša cieľová skupina, kde sa pohybuje, čo robí. Podľa toho volíme vhodné kanály komunikácie (napr. Facebook, Google, brožúry v obchode...),
  • pozícia vašej značky na trhu – prečo ste dôveryhodný a odlíšiteľný,
  • vaše hlavné hodnoty a váš archetyp – kto ste, ako chcete, aby vašu značku vnímali vaši zákazníci.

Ako prebieha spolupráca?

Ako prebieha spolupráca?

Chcem zažiť ten pocit, keď viem, že je o môj marketing na úrovni postarané.

Kto vám pomôže pripraviť stratégiu pre vašu firmu?

Evka má stratégiu v krvi. S pokojom Angličana urobí vo vašom marketingu poriadok a ukáže, ako vašu značku odlíšiť. Kolegov drží na uzde, keď chcú znesvätiť nastolený systém.

Kto vám pomôže pripraviť stratégiu pre vašu firmu?

Evka má stratégiu v krvi. S pokojom Angličana urobí vo vašom marketingu poriadok a ukáže, ako vašu značku odlíšiť. Kolegov drží na uzde, keď chcú znesvätiť nastolený systém.