Nová vizuálna identita značky Inspirea

Nová vizuálna identita značky Inspirea

Vaša značka je to, čo vás odlišuje od
všetkých naokolo.

Dave Buck

vizualna identita

Cieľ

Piati IT špecialisti sa rozhodli spojiť svoje vedomosti a zručnosti a ponúkať komplexnú službu špecifickej B2B cieľovej skupine.

Našou úlohou bolo vybudovať novú značku a odkomunikovať zložitý IT koncept jednoducho a prehľadne.

Urobili sme prieskum cieľovej skupiny, vytvorili stratégiu, vizuálnu identitu a web a staráme sa aj o tvorbu obsahu na sociálne siete.

Cieľ

Piati IT špecialisti sa rozhodli spojiť svoje vedomosti a zručnosti a ponúkať komplexnú službu špecifickej B2B cieľovej skupine.

Našou úlohou bolo vybudovať novú značku a odkomunikovať zložitý IT koncept jednoducho a prehľadne.

Urobili sme prieskum cieľovej skupiny, vytvorili stratégiu, vizuálnu identitu a web a staráme sa aj o tvorbu obsahu na sociálne siete.

vizualna identita

Ako prebiehala spolupráca?

Inspirea infografika

Ciele

Budovanie novej značky

Podpora povedomia o značke

Vizuálny element

Úvodná analýza

Na úvod sme sa porozprávali s klientom o jeho službe, hodnotách, cieľovej skupine a cieľoch, ktoré chceme dosiahnuť.

Keďže účinný marketing potrebuje pevné základy, po stretnutí sme začali pracovať na prieskume cieľovej skupiny a následne aj na stratégii, ktorá z neho vychádza.

Úvodná analýza

Na úvod sme sa porozprávali s klientom o jeho službe, hodnotách, cieľovej skupine a cieľoch, ktoré chceme dosiahnuť.

Keďže účinný marketing potrebuje pevné základy, po stretnutí sme začali pracovať na prieskume cieľovej skupiny a následne aj na stratégii, ktorá z neho vychádza.

Vizuálny element

Prieskum

Od klienta sme získali zoznam kontaktov, s ktorými sme si dohodli telefonický rozhovor.

Pripravili sme si trefné otázky, ktoré sa týkali potrieb a problémov cieľovej skupiny.

Ľudí zúčastnených v prieskume sme sa pýtali otvorené otázky, a teda od každého potenciálneho klienta sme získali jedinečný, ničím a nikým neovplyvnený pohľad.

Prieskum

Prieskum

Od klienta sme získali zoznam kontaktov, s ktorými sme si dohodli telefonický rozhovor.

Pripravili sme si trefné otázky, ktoré sa týkali potrieb a problémov cieľovej skupiny.

Ľudí zúčastnených v prieskume sme sa pýtali otvorené otázky, a teda od každého potenciálneho klienta sme získali jedinečný, ničím a nikým neovplyvnený pohľad.

Prieskum
značka

Marketingová stratégia

Marketingová stratégia je základom účinného marketingu. Je to ako mapa, s ktorou klient vždy vie, ktorým smerom sa uberať.

Pripravili sme dokument, v ktorom sme definovali problémy cieľovej skupiny, víziu, archetyp, benefity a hodnoty či spôsob odlíšenia od konkurencie.

Okrem toho stratégia určovala aj vhodné marketingové kanály a ďalšie odporúčania na podporu novej značky.

Marketingová stratégia

Marketingová stratégia je základom účinného marketingu. Je to ako mapa, s ktorou klient vždy vie, ktorým smerom sa uberať.

Pripravili sme dokument, v ktorom sme definovali problémy cieľovej skupiny, víziu, archetyp, benefity a hodnoty či spôsob odlíšenia od konkurencie.

Okrem toho stratégia určovala aj vhodné marketingové kanály a ďalšie odporúčania na podporu novej značky.

značka

Vizuálna identita

Neodmysliteľnou súčasťou značky je aj vizuálna identita. Klientovi sme navrhli logo so špecifickými vizuálnymi elementami, ktoré symbolizujú jeho službu.

Náplňou práce nášho klienta je opravovať rôzne body (časti) v IT tak, aby celá firma fungovala. Každá časť je na sebe závislá jeden fungujúci celok.

logo

Vizuálna identita

Neodmysliteľnou súčasťou značky je aj vizuálna identita. Klientovi sme navrhli logo so špecifickými vizuálnymi elementami, ktoré symbolizujú jeho službu.

Náplňou práce nášho klienta je opravovať rôzne body (časti) v IT tak, aby celá firma fungovala. Každá časť je na sebe závislá jeden fungujúci celok.

logo
Webstránka Inspirea

Web a foto

Prieskum nám potvrdil hypotézu, že cieľovou skupinou nášho klienta sú ľudia, ktorí sa v odbornej IT terminológii často strácajú.

Na základe poznatkov z prieskumu sme vytvorili web založený na „ľudskom“ IT. Komplexnú službu sme jednoducho a prehľadne vysvetlili na kockách, infografikách a prípadových štúdiách.

Web a foto

Prieskum nám potvrdil hypotézu, že cieľovou skupinou nášho klienta sú ľudia, ktorí sa v odbornej IT terminológii často strácajú.

Na základe poznatkov z prieskumu sme vytvorili web založený na „ľudskom“ IT. Komplexnú službu sme jednoducho a prehľadne vysvetlili na kockách, infografikách a prípadových štúdiách.

Webstránka Inspirea

LinkedIn

Na podporu povedomia o značke a budovanie pozitívnych vzťahov pravidelne pripravujeme obsah na sociálnu sieť LinkedIn, ktorú navštevuje B2B cieľová skupina nášho klienta.

Táto sociálna sieť nám pomáha prostredníctvom osobného profilu jedného z členov tímu prezentovať projekty firmy, a tým (lepšie) približovať jej prácu.

linkedin posty

LinkedIn

Na podporu povedomia o značke a budovanie pozitívnych vzťahov pravidelne pripravujeme obsah na sociálnu sieť LinkedIn, ktorú navštevuje B2B cieľová skupina nášho klienta.

Táto sociálna sieť nám pomáha prostredníctvom osobného profilu jedného z členov tímu prezentovať projekty firmy, a tým (lepšie) približovať jej prácu.

linkedin posty
inspirea pripadovky

Ďalšie aktivity

Pripravujeme videá, v ktorých cez prípadové štúdie prispejeme k lepšiemu pochopeniu IT služby nášho klienta.

Okrem toho pripravujeme videá na YouTube cielené na Banskú Bystricu a okolie s cieľom podporiť povedomie o značke Inspirea.

Tvorba videí je v plnej miere v našej réžii od prípravy scenárov cez koordináciu klienta na mieste natáčania až po strih.

Ďalšie aktivity

Pripravujeme videá, v ktorých cez prípadové štúdie prispejeme k lepšiemu pochopeniu IT služby nášho klienta.

Okrem toho pripravujeme videá na YouTube cielené na Banskú Bystricu a okolie s cieľom podporiť povedomie o značke Inspirea.

Tvorba videí je v plnej miere v našej réžii od prípravy scenárov cez koordináciu klienta na mieste natáčania až po strih.

inspirea pripadovky

Aké výsledky sme priniesli?

Vybudovali sme novú značku od nuly

Komplexnú IT službu sme preložili do „ľudského“ jazyka

Podporili sme povedomie o značke

Chcete niečo podobné?

Naši klienti