Rebranding značky Papučový investor

Rebranding značky Papučový investor

Vaša značka je to, čo vás odlišuje od
všetkých naokolo.

Dave Buck

papucovy investor

Cieľ

Investori a investiční kouči pôsobiaci pod značkou Papučový investor nás oslovili s cieľom získavať viac zákazníkov prémiového členstva.

Po úvodnom stretnutí a dôkladnej analýze webovej stránky sme pochopili, že značka potrebuje odlišnú textovú i vizuálnu komunikáciu.

Pustili sme sa teda do kompletného rebrandingu.

Cieľ

Investori a investiční kouči pôsobiaci pod značkou Papučový investor nás oslovili s cieľom získavať viac zákazníkov prémiového členstva.

Po úvodnom stretnutí a dôkladnej analýze webovej stránky sme pochopili, že značka potrebuje odlišnú textovú i vizuálnu komunikáciu.

Pustili sme sa teda do kompletného rebrandingu.

papucovy investor

Ako prebiehala spolupráca?

infografika papucovy investor

Ciele

Získavať viac zákazníkov prémiového členstva

Rebranding značky

úvodná analýza

Úvodná analýza

Na úvod sme sa porozprávali s klientom o jeho službe, hodnotách, cieľovej skupine a cieľoch, ktoré chceme dosiahnuť.

Už z úvodného stretnutia sme pochopili, že na to, aby sme zaujali nových zákazníkov, potrebujeme zmeniť od základov textovú i vizuálnu komunikáciu.

Našu hypotézu sme si však potrebovali overiť v kvalitatívnom prieskume cieľovej skupiny.

Úvodná analýza

Na úvod sme sa porozprávali s klientom o jeho službe, hodnotách, cieľovej skupine a cieľoch, ktoré chceme dosiahnuť.

Už z úvodného stretnutia sme pochopili, že na to, aby sme zaujali nových zákazníkov, potrebujeme zmeniť od základov textovú i vizuálnu komunikáciu.

Našu hypotézu sme si však potrebovali overiť v kvalitatívnom prieskume cieľovej skupiny.

úvodná analýza

Prieskum

Od klienta sme získali zoznam kontaktov, s ktorými sme si dohodli telefonický rozhovor.

Pripravili sme si trefné otázky, ktoré sa týkali potrieb a problémov cieľovej skupiny v súvislosti s investovaním.

Od respondentov sme taktiež získali jedinečný, ničím a nikým neovplyvnený pohľad na klientovu službu, a to vďaka otvoreným otázkam.

prieskum trhu

Prieskum

Od klienta sme získali zoznam kontaktov, s ktorými sme si dohodli telefonický rozhovor.

Pripravili sme si trefné otázky, ktoré sa týkali potrieb a problémov cieľovej skupiny v súvislosti s investovaním.

Od respondentov sme taktiež získali jedinečný, ničím a nikým neovplyvnený pohľad na klientovu službu, a to vďaka otvoreným otázkam.

prieskum trhu
jasná komunikácia

Marketingová stratégia

Marketingová stratégia je základom účinného marketingu. Je to ako mapa, s ktorou klient vždy vie, ktorým smerom sa uberať.

Pripravili sme dokument, v ktorom sme definovali problémy cieľovej skupiny, víziu, archetyp, benefity a hodnoty či spôsob odlíšenia od konkurencie.

Stratégia určovala aj vhodné marketingové kanály a ďalšie odporúčania na získavanie zákazníkov a podporu rebrandovanej značky.

Marketingová stratégia

Marketingová stratégia je základom účinného marketingu. Je to ako mapa, s ktorou klient vždy vie, ktorým smerom sa uberať.

Pripravili sme dokument, v ktorom sme definovali problémy cieľovej skupiny, víziu, archetyp, benefity a hodnoty či spôsob odlíšenia od konkurencie.

Stratégia určovala aj vhodné marketingové kanály a ďalšie odporúčania na získavanie zákazníkov a podporu rebrandovanej značky.

jasná komunikácia

Vizuálna identita

Upravili sme logo so sloganom, zmenili farby a navrhli nový vizuálny element vyjadrujúci hlavnú myšlienku služby.

Vďaka novému vizuálnemu elementu (žiarovke) sme dokázali jednoducho vyjadriť komplexnú službu klienta a jej benefity.

Symbol žiarovky dokonale vyjadruje podstatu klientovej služby: „Posvietime ti na cestu do finančného sveta.“

základný návrh loga

Vizuálna identita

Upravili sme logo so sloganom, zmenili farby a navrhli nový vizuálny element vyjadrujúci hlavnú myšlienku služby.

Vďaka novému vizuálnemu elementu (žiarovke) sme dokázali jednoducho vyjadriť komplexnú službu klienta a jej benefity.

Symbol žiarovky dokonale vyjadruje podstatu klientovej služby: „Posvietime ti na cestu do finančného sveta.“

základný návrh loga
vizuálna identita

Web a videá

Na webovej stránke sme kompletne zmenili textovú i vizuálnu komunikáciu značky.

Komplexnú službu sme cieľovej skupine priblížili jednoduchšími a zrozumiteľnejšími textami, infografikami, grafmi či videami.

Videá slúžili na predstavenie služby a tímu, zachytenie emócie a budovanie vzťahu s návštevníkmi webovej stránky.

Tvorba videí bola v plnej miere v našej réžii od prípravy scenárov cez koordináciu klienta na mieste natáčania až po strih.

Web a videá

Na webovej stránke sme kompletne zmenili textovú i vizuálnu komunikáciu značky.

Komplexnú službu sme cieľovej skupine priblížili jednoduchšími a zrozumiteľnejšími textami, infografikami, grafmi či videami.

Videá slúžili na predstavenie služby a tímu, zachytenie emócie a budovanie vzťahu s návštevníkmi webovej stránky.

Tvorba videí bola v plnej miere v našej réžii od prípravy scenárov cez koordináciu klienta na mieste natáčania až po strih.

vizuálna identita

Newsletterová automatizácia

Pripravili sme nové e-mailové sekvencie, ktoré cieleným typom obsahu vedú cieľovú skupinu až ku konverzii (prémiovému členstvu Papučového investora).

Postarali sme sa o texty, grafiku aj nastavenie e-mailovej sekvencie v službe na odosielanie newsletterov.

Vytvorili sme 3 typy sekvencií: po stiahnutí e-booku, po webinári aj pre trial členov.

newsletterová automatizácia

Newsletterová automatizácia

Pripravili sme nové e-mailové sekvencie, ktoré cieleným typom obsahu vedú cieľovú skupinu až ku konverzii (prémiovému členstvu Papučového investora).

Postarali sme sa o texty, grafiku aj nastavenie e-mailovej sekvencie v službe na odosielanie newsletterov.

Vytvorili sme 3 typy sekvencií: po stiahnutí e-booku, po webinári aj pre trial členov.

newsletterová automatizácia
nová kampaň

Nová kampaň

Po rebrandingu sme vytvorili kampaň s novou textovou a vizuálnou. komunikáciou na Facebooku a Google.

Postarali sme sa o texty, grafiku aj nastavenie kampane. Hlášky využité v kampani sú problémy a pocity klientov, ktoré nám sami povedali v prieskume, a preto ich vieme jasne a adresne cieliť.

Momentálne sme v procese spúšťania PPC reklamy na Facebooku a Google (GDN bannery a Google Search). Kampane budeme spravovať a vyhodnocovať počas celej dĺžky ich trvania.

Nová kampaň

Po rebrandingu sme vytvorili kampaň s novou textovou a vizuálnou. komunikáciou na Facebooku a Google.

Postarali sme sa o texty, grafiku aj nastavenie kampane. Hlášky využité v kampani sú problémy a pocity klientov, ktoré nám sami povedali v prieskume, a preto ich vieme jasne a adresne cieliť.

Momentálne sme v procese spúšťania PPC reklamy na Facebooku a Google (GDN bannery a Google Search). Kampane budeme spravovať a vyhodnocovať počas celej dĺžky ich trvania.

nová kampaň

Aké výsledky sme priniesli?

Kompletný rebranding značky

Komplexnú službu sme odkomunikovali zrozumiteľnejšie

Nastavili sme novú textovú a vizuálnu komunikáciu

Chcete niečo podobné?

Naši klienti