Ako vyzerá spolupráca s reklamnou agentúrou

Plánujete spolupracovať s reklamnou agentúrou, ale netušíte, ako prebieha spolupráca? Na vlastnom príklade si ukážeme, čo to znamená, keď agentúra robí komplexný marketing.


Najprv si jasne určíme ciele

Ste menej známa (nová) značka a vaším cieľom je dostať sa čo najrýchlejšie do povedomia ľudí? Ste zabehnutý biznis, ktorého cieľom je zvýšiť predaj nového produktu alebo služby? Chcete osloviť novú cieľovú skupinu zákazníkov? Alebo absolútne netušíte, čo vlastne chcete marketingom dosiahnuť? Pomôžeme vám vytýčiť si tie správne ciele.

Oboznámime sa s vaším biznisom

Stretneme sa v našom kreatívnom priestore a vyplníme si tzv. brief (zadanie pre projekt). Brief zvyčajne posielame klientom ešte pred stretnutím, aby mali dostatok času zamyslieť sa nad otázkami.

Vďaka úvodnému dotazníku určíme vaše hodnoty, víziu, misiu, silné a slabé stránky či odlišnosť od konkurencie. Môže sa stať, že nebudete vedieť odpovedať na niektoré otázky. To je úplne v poriadku. Sme tu preto, aby sme vám s nimi pomohli.

Pri vypĺňaní briefu možno zistíte, že ste sa nad niektorými vecami doteraz (dostatočne) nezamýšľali. Je to však mimoriadne dôležité pre textovú a vizuálnu prezentáciu vašej značky.

Po úvodnej komunikácii a stretnutiach vám môžeme odporučiť kvalitatívny prieskum a stratégiu.

Zrealizujeme prieskum

V kvalitatívnom prieskume zisťujeme problémy a rozhodovací proces vašej cieľovej skupiny zákazníkov. Na rozdiel od kvantitatívneho prieskumu (tzv. áno/nie prieskum) sa vašich (potenciálnych) zákazníkov pýtame otvorené otázky, čo nám pomáha získať hodnotnejšie informácie.

Dáta z prieskumu nám pomáhajú lepšie spoznať vašu cieľovú skupinu zákazníkov a vyhodnotiť:

 • ako sa rozhoduje (rozhodovacie faktory),
 • čo ju môže odradiť od kúpy (prekážky),
 • kde hľadá informácie,
 • ako vníma vašu značku.

Celý proces trvá približne mesiac. Nižšie môžete vidieť, ako prebieha kvalitatívny marketingový prieskum u nás vo Wisible.


Pripravíme stratégiu

Po kvalitatívnom prieskume nasleduje príprava marketingovej stratégie (ak z našich úvodných stretnutí a dotazníka vyplynulo, že ju potrebujete). Vďaka nej odlíšime vašu značku z hľadiska textovej i vizuálnej komunikácie.

Marketingová stratégia stavia na prieskume a určuje:

 • ako oslovíme vašich potenciálnych zákazníkov,
 • aké marketingové kanály využijeme,
 • akú formu komunikácie zvolíme.

Dobrá stratégia je základom marketingu úspešnej značky. Udáva smer, ktorým sa má váš brand uberať. Je to kompas, s ktorým sa vo vašom marketingu nikdy nestratíte. Celý proces trvá približne mesiac.

Situačná analýza

Ukážka marketingovej stratégie B2B firmy.

Stratégiu zavedieme do praxe

Zo stratégie nám vyplynú rôzne návrhy a odporúčania, ktoré je potrebné zrealizovať. Ide najmä o úpravu webunovú korporátnu identitu (nie vždy je to potrebné).

Náš copywriter a UI designer sa postará o nové texty a koncept webu. Medzitým grafik pripraví návrh loga, vizitiek, brožúr, polepov na autá či iných propagačných materiálov. Nakoniec zabalí celý web do pútavého dizajnu.

Príklady webov, ktoré sme zhotovili:

Týmto naša práca nekončí: potrebujeme rozbehnúť novú marketingovú kampaň.

Postaráme sa o marketingovú kampaň od A po Z

Marketingová stratégia nám dala návod, ako by mala vaša značka dlhodobo komunikovať. Našou úlohou je túto novú komunikáciu premietnuť do najbližšej marketingovej kampane. Postaráme sa o jej prípravu, spustenie, optimalizáciu aj vyhodnotenie.

Na základe stratégie spúšťame:

 • reklamy na Google (GDN responzívne/statické bannery, textovú reklamu),
 • reklamy na Facebooku,
 • propagáciu článkov,
 • e-mailovú (newsletterovú) komunikáciu.

Koordinujeme a realizujeme výrobu

Pri spolupráci s reklamnou agentúrou sa ako klient nemusíte zapodievať komunikáciou s viacerými marketérmi, či už ide o úpravu webu alebo prípravu marketingovej kampane. Komunikujete iba s naším account managerom a schvaľujete textovú a vizuálnu komunikáciu (PPC reklamy, e-mailová komunikácia, články…).

Všetko ostatné riešime my:

 • texty posielame korektorke na kontrolu gramatiky a štylistiky,
 • pripomienky k vizuálom a textom konzultujeme s grafikom a copywriterom,
 • kontrolujeme mobilnú, tabletovú aj počítačovú verziu webu (pristávacej stránky),
 • testujeme funkčnosť všetkých tlačidiel a linkov na webe,
 • kontrolujeme cestu zákazníka.

Sme ako stavebná firma v oblasti marketingu. Koordinujeme a uskutočňujeme celú výrobu, aby ste mali ako klient minimum starostí.

Napriek tomu, že vám naša práca ušetrí veľa času, vo výrobnej fáze budeme predsa len potrebovať o trochu viac aj toho vášho, najmä pri pripomienkovaní, komentovaní a schvaľovaní našich návrhov.

Neustále hľadáme spôsoby, ako zlepšovať váš marketing

V dohodnutých intervaloch si vymieňame postrehy a návrhy, ako vylepšiť marketingovú komunikáciu a výkonnosť kampaní. Okrem toho vám pravidelne prezentujeme výsledky kampaní a komunikácie na sociálnych sieťach.

Záver

Prečo si najať agentúru, a nie freelancera? Agentúra je ako stavebná firma. Vyberie vhodných dodávateľov a zastreší koordináciu aj realizáciu celého projektu, zatiaľ čo freelancer vám obvykle dodá iba jeden vopred dohodnutý kreatívny výstup. O zvyšok dodávateľov sa musíte postarať sami.

Ak chcete robiť komplexný marketing a zároveň ušetriť čo najviac času, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na našu spoluprácu.

Hľadáte kvalitný marketing na mieru pre vašu firmu? Prinesieme systém do marketingu aj vám.