Rozhýbali sme Employer branding u klienta DeutschMann kampaňou Hýbeme svet k lepšiemu. 

Zaujíma vás téma employer brandingu a jeho vplyv na dnešné podnikateľské prostredie? Je dôležité uvedomiť si, že táto téma je dnes kľúčová a je stále viac diskutovaná. Prečo je tak dôležitý a čo môže obnášať? 

Klient DeutschMann je dlhodobým partnerom našej agentúry a momentálne spolupracujeme na kampani s názvom “Hýbeme svet k lepšiemu“. Cieľom kampane je získať niekoľko desiatok nových zamestnancov do konkrétneho obdobia. 

Na rôznych eventoch používame tzv. veľkú krabicu, ktorá reprezentuje hlavný rozpoznávací prvok kampane.

V minulosti sme s klientom úspešne spustili kampaň “Robim na Východze”, ktorá v priebehu 9 mesiacov v roku 2019 prilákala viac zamestnancov ako za celý predchádzajúci rok 2018. Možno si spomínate na vtipné billboardy pri dialnici “Tu še obrac” a potom nasledovný “Ši še neobracil?” 

Po rokoch tejto kampane, sme navrhli DeutschMannu modernejšiu, vizuálne elegantnejšiu a väčšiu kampaň, ktorá osloví širšie publikum do zamestnania v Trebišove. 

Čo je potrebné pre úspech tejto kampane?

 
  1. Prieskum trhu

Prieskum trhu nám poskytuje dôležité údaje o našom klientovi a jeho cieľovej skupine. Je nevyhnutné detailne pochopiť charakteristiky cieľovej skupiny, ako je vnímaný klient a s čím je spájaný. Identifikácia najefektívnejších marketingových kanálov je kľúčová. 

prieskum DeutschMann
Náhľad jednej stránky z prieskumu, ktorý mal cca 80 strán.

Na základe získaných údajov sme vypracovali stratégiu kampane. Názov kampane “Hýbeme svet k lepšiemu” vychádza práve z analýzy a získaných informácií. 
Celkový prieskum sa rozdeľoval na dve časti: Externý a interný. Tým, že sme získali aj údaje zvnútra firmy, sme boli schopný vytvoriť správne slogany a odlíšenie značky. V externom prieskume vyšlo, že aká taká znalosť značky DeutschMann na východe je, ale nevedeli si zaradiť v čom sú výnimoční. To bola teda naša úloha násť to správne riešenie. Dokonca sme zistili, že niekoľko desiatok % ľudí vôbec o DeutschMann nevie. Tak sme sa kampaň zamerali aj na túto skupinu, ktorá nemá žiaden vzťah k nášmu klientovi. 

  1. Vytvorenie zapamätateľnej značky 

Vytvorenie vizuálneho prvku, ktorý sa ľahko zapamätá, je nevyhnutné. Tento prvok musí byť spojený so značkou a vyvolať pozitívne reakcie u našej cieľovej skupiny do 3 sekúnd. 

Predstavte si, že autom preletíte okolo billboardu, koľko máte sekúnd aby ste rozpoznali značku? Tak isto prehliadate internet. Preto spájame rozpoznanie s farbou a nieči fyzickým, čo môžete teoreticky chytiť. 

Pre našeho klienta sme vytvorili červenú krabicu, ktorá sa otvára a spája s motívom “Rozbaľ to s DeutschMannom” a sloganom “Hýbeme Svet k lepšiemu”.  

Pre našeho klienta sme vytvorili červenú krabicu, ktorá sa otvára a spája s motívom “Rozbaľ to s DeutschMannom” a sloganom “Hýbeme Svet k lepšiemu”.  

Kľúčový vizuál zameraný na študentov.

Náš tím odborníkov pracoval na sloganoch, ktoré ladia s vizuálnym znakom firmy. Vytvorili sme tiež sériu sloganov, ktoré sú v súlade s vizuálnym identifikátorom klienta. 

“Rozbaľ krabicu, rozbaľ svoje možnosti, rozbaľ svoju kariéru.”

  1. Zapojenie zamestnancov a cielenie na špecifické skupiny 

Zamestnanci DeutschMannu sú aktívne zapojení do kampane, pričom sme cielene oslovovali rôzne skupiny potenciálnych zamestnancov.  

Študenti 

Vytvorili sme plagáty pre stredné a vysoké školy s hlavným sloganom “Je to moje prvé zamestnanie a ostanem”. 

Hlavná myšlienka: 

“Je to moje prvé zamestnanie a ostanem.”

Video o úspešnej Simone, ktorá nastúpila do DeutschMannu po škole.

Znevýhodnení 

Zamerali sme sa aj na znevýhodnené osoby, ktoré v DeutschMann majú vďaka ich hodnotám podporu a priestor na kvalitnú prácu. Môže to byť hendikepovaná osoba, róm, a podobne. 

Hlavná myšlienka: 

“Tu nájdete zlepšenie života, splnenie cieľov a skvelý team.” 

Video o Jozefovi, ktorý predstavuje marginalizovanú skupinu ľudí a predsa sa mu v DeutschManne darí.

Navrátilci zo zahraničia a prilákanie mozgov domov na východ 

Celoslovenským problémom je udržať šikovných ľudí doma a už vôbec na východe. Zamerali sme sa na skupinu ľudí v zahraničí, ktorí majú tiež potenciál nájsť si slušnú a kvalitnú prácu doma na východe a byť so svojou rodinou. 

Hlavná myšlienka: 

“Na východe zarábam lepšie ako vonku.” 

Video o Jurajovi, ktorí bol v zahraničí a po návrate na východ domov, sa mu darí lepšie.
  1. Online marketing

Youtube a články v médiach

Okrem youtube videí sme pripravili články do rôznych médií na podporu značky, ktoré zviditeľnili kampaň “Hýbeme svet k lepšiemu” a v neposlednom rade samozrejme aj sociálne siete.  

Sociálne siete

Sociálne siete spravujú naši špecialisti, ktorí sa pravidelne venujú príprave tém v spolupráci s klientom. Spravujeme DeutschMann Facebook, Instagram je v príprave a Facebook Robim na vychodze + Instagram

Vyhodnocovanie dát

Veľmi dôležitá súčasť online marketingu je aj sledovanie a analyzovanie, vyhodnocovanie dát z kampane, či už sociálnych sietí, návštevnosti webu, pozretí videí.  

Podcasty

Keďže mladšia generácia už skôr počúva podcasty, spustili sme spoluprácu s podcastami Kurieris od ZAPO. 

Vytvorili sme pristávaciu stránku hybemesvet.sk , ktorá v krátkosti vysvetľuje výhody zamestnania v DeutschManne na pozicíí Obchodník alebo Disponent v Trebišove. 

  1. Offline marketing

Pre doplnenie online marketingu sme ešte zacielili aj kasické formáty v okolí Trebišova. 

Billboardy a plagáty

Okrem online aktivít sme podporili hlavne offline marketing v oblasti Košice, Trebišov a Michalovce.  

Vytvorili sme bilboardy pri cestách a polepy na zadné okná autobusov, ktoré podporujú značku klienta a rozpoznávanie značky v oblasti, kde firma sídli.  

Deutschmann hybeme svet
Billboard s kľúčovým vizuálom.

Rádio

S cieľom zasiahnúť, čo najväčšiu časť obyvateľstva sme spustili aj rádio spoty hlavne v regionálnych rádiach ako je Rádio Group (Funradio + Vlna východ) a Rádio Šírava. 

Podpora slovenských umelcov

Firma DeutschMann žije svojimi hodnotami a podporuje aj projekty ako spolupráca s klubom jednoty pre dôchodcov, spolupracujú na rôznych charitatívnych aktivitách a podporujú aj slovenských umelcov. 

DeutschMann  podporuje aj nový slovenský film Kávej a hudobnú tour Habera & Team Tour 100. 

HABERA & TEAM TOUR 100, podporuje DeutschMann ako hlavný partner.

Reprezentatívny merch

Nevynechali sme ani na reprezentatívny merch, ktorým zamestnanci môžu podporovať značku a tým rýchlejšie vzbudiť záujem u potenciálnych zamestnancov.  

Podujatia

DeutschMann pripravuje sériu podujatí, na ktorých ešte viac posilnia značku a aktuálnu kampaň.  

Ako sa kampani darí?

Momentálne (článok píšeme v júni 2024) prebieha kampaň druhý mesiac a môžeme prehlásiť, že na východe v okolí Trebišova je DeutschMann všade vidieť. Z prieskumu vyšlo, že niekoľko desiatok percent ľudí o DeutschManne nepočuli a tým pádom nemajú ani negatívnu ani pozitívnu skúsenosť. Zamerali sme sa v kampani aj na týchto ľudí a takto zvýšime pozitívne povedomie značky ako spoľahlivého zamestnávateľa, u ktorého sa vám zlepšuje život vás a vašich rodín.

Na tejto kampani sme spolupracovali so špecialistami z agentúry Generations, ktorá je zameraná na brandy (značky). Spoločne vytvárame projekty, ktoré klientom prinášajú výsledky.

Hľadáte kvalitný marketing na mieru pre vašu firmu? Prinesieme systém do marketingu aj vám.